Her kan du enkelt melde deg inn. Desto flere medlemmer, desto større gjennomslagskraft og muligheter har vi til å spre kunnskap om Down syndrom.

Medlemstype Pris
Hovedmedlem 150,00 Til Innmelding
Ekstra familiemedlem 75,00 Til Innmelding
Støttemedlem 150,00 Til Innmelding