Her kan du enkelt melde deg inn. Desto flere medlemmer, desto større gjennomslagskraft og muligheter har vi til å spre kunnskap om Down syndrom.


Ved å være medlem bidrar du til:
- å bygge en sterk interesseorganisasjon som kan drive interessepolitisk arbeid.
- at oppdatert kunnskap og informasjon om Down syndrom samles og gjøres tilgjengelig på våre nettsider.
- at lokallagene kan skape gode møteplasser og aktiviteter for barn, unge og voksne.
- at vi kan gi støtte og veiledning gjennom likepersoner til de som ønsker å vite mer om Downs syndrom.
- at vi kan tilby medlemsfordeler som webinarer med forskere og self advocates.

Hovedmedlem
Pris: 200

Ekstra familiemedlem
Pris: 100

Støttemedlem
Pris: 200